Projecten

Enkele projecten die wij de afgelopen jaren in Suriname hebben uitgevoerd:

Datum Omschrijving
2007 Workshop HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) & Workshop Hygiƫnecode voor het Slagersbedrijf
2008 Uitvoeren audit op basis van de internationale standaard voor zaaizaad
2008-2009 Cursus “Groenteteelt”
2008-2010

Het opstellen van een plan van aanpak voor de bouw en inrichting een drietal laboratoria van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij:

  • Laboratorium Viskeuringsinstituut (VKI)
  • Residuen laboratorium
  • Veterinair laboratorium
2009-2010 Training en begeleiding bij het opzetten en implementeren van de ISO17025 standaarden voor het Viskeuringsinstituut en Residuen laboratorium van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij
2009 Marktstudie voor de export van groente en fruit naar Nederland, Trinidad & Tobago en Barbados
2009 Ontwikkeling Tuinbouwketen
2009-2010 Training en Begeleiding Dierziekten survey
2009

Inventarisatie van de visrokerijen en Beoordeling van deze visrokerijen op basis van de nationale/internationale standaarden-

Adviezen met betrekking tot de bouw en inrichting van visrokerij
2010 Cursus “Groenteteelt”

Capricorn Projekt levert maatwerk als u op zoek bent naar kwaliteit