Over Capricorn Projekt BV

VESTIGINGEN & PARTNERS
Capricorn Projekt is een projekt- en adviesbureau met vestigingen/partners in Nederland, Suriname en centraal Europa met name in Moldavië, Macedonië en Bulgarije; het maakt daarmee deel uit van de RDP2.net groep van ondernemingen en instellingen. Capricorn Projekt is in Suriname inmiddels intensief betrokken bij Agrarisch Sector Plan (ASP)-gerelateerd advieswerk in de tuinbouwketen, export van groente en fruit, LVV laboratoria voor visserij, residuen, diergeneeskunde, en de invoering van ISO 17025. Capricorn adviseurs hebben een stimulerende rol bij de integratie van de verschillende LVV laboratoria op het gebied van voedselveiligheid. Meer hierover bij het onderdeel “Wat doen wij

Capricorn Projekt levert advies en consultancydiensten op het gebied van voedselveiligheid- en kwaliteitssystemen (mede onder het R&R logo), in de landbouw en de veehouderij, het beheer van natuurlijke hulpbronnen (als Wetland Action), rurale ontwikkeling inclusief lokale bestuursvormen en capaciteitsontwikkeling (als Sustainable Livelihood Action). Voor het verstrekken van sterk gespecialiseerd adviezen en het begeleiden van bedrijven bij het opzetten van voedselveiligheids- en kwaliteitssystemen werken wij samen met het te Paramaribo gevestigde Safety Technology Institute (STI), gezamenlijk operend als R&R CARI-Q.

ONZE MISSIE
Capricorn Projekt / R&R CARI-Q wil een bijdrage leveren aan de opkomende voedsel- en voedselverwerkende sector in de Caribische regio. Wij doen dit door middel van het inbouwen van kwaliteit in alle onderdelen van een organisatie, met als doel een groter marktaandeel, lagere kosten, verhoogde productiviteit en efficiënter omgaan met bijproducten en afval.

HOE ZIEN WIJ ONZE KLANTEN?
De klant staat altijd voorop. In nauwe samenspraak met de klant werken wij aan een heldere identificatie van het probleem, om vervolgens tot een duidelijke opdrachtomschrijving te komen. Onze service is erop gericht om op een professioneel-verantwoorde en directe manier het gewenste resultaat te bereiken en de opdrachtgever volledig tevreden te stellen. Zo maken we waar wat we beloven: een werkend en duurzaam kwaliteitssysteem.

WAT DOEN WIJ ZOAL?
Capricorn Projekt/ R&R CARI-Q levert de volgende diensten aan de levensmiddelen industrie:

 • Het uitvoeren van inspecties en audits op basis van diverse (internationale) normen waaronder: GMP, GlobalGap, hygiënecodes, HACCP, BRC, IFS, ISO 22000.
 • Het begeleiden bij het opzetten van voedselveiligheidssystemen voor zowel voedsel van dierlijke oorsprong als van plantaardige oorspong.
 • Het verstrekken van adviezen op het gebied voedselveiligheid en voedselkwaliteit waarbij de nadruk ligt op het continue-verbeterproces.
 • Het organiseren en uitvoeren van voedselveiligheidscursussen.

De bovengenoemde diensten leveren wij ook aan instellingen die zich bezighouden met de bereiding, opslag en distributie van voedingsmiddelen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen voor seniorenburgers en opvangcentra voor kinderen.

Capricorn Projekt/ R&R CARI-Q levert ook adviesdiensten voor specialistisch werk zoals:

 • Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem voor laboratoria op basis van de ISO17025.
 • Het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem voor Kinderopvangcentra, Thuiszorg Verpleeghuizen en Verzorgingshuizen op basis van de HKZ certificatie schema’s.

Samen met STI levert Capricorn Projekt de volgende algemene kwaliteit-gerichte diensten:

 • Het uitvoeren van audits (ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001) bij (niet-) voedsel productie- alsook dienstverlenende bedrijven.
 • Het organiseren en verzorgen van cursussen gerelateerd aan kwaliteits-, milieu en veiligheidszorgsystemen.
 • Het begeleiden bij het opzetten van kwaliteits-, milieu en veiligheidszorgsystemen.

Capricorn Projekt is daarnaast actief in:

 • Consultancy en trainingen op het gebied van landbouw, veehouderij, productverwerking, slagerijen, beheer van natuurlijke hulpbronnen, rurale ontwikkeling en lokaal bestuur.
 • Het opzetten, beheren en begeleiden van agrarische productiebedrijven.


Capricorn Projekt levert maatwerk als u op zoek bent naar kwaliteit